กฟผ.รับสมัครพนักงาน93อัตรา วุฒิ ป.6 ตั้งแต่วันที่2-16สิงหาคม 2564

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครงาน จำนวน 93 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 – 16 สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครงาน จำนวน 93 อัตรา

1.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
2.ตำแหน่งพนักงานขับรถ
3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
4.ตำแหน่งพนักงานขับเรือ
5.ตำแหน่งคนชำนาญงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น

1.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
2.อายุและภูมิลำเนาตามเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ