สถานีกลางบางซื่อยันฉีดวัคซีนฟรี ใครหาผลประโยชน์แจ้งเอาผิดอาญา

22 มิ.ย.2564 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานอำนวยการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์โควิดในระบบขนส่งมวลชน เปิดเผยว่า

คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ออกแถลงการณ์ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ฉบับที่ 2/64 เรื่อง การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.64 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 30 วัน

ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานให้บริการประชาชน ทั้งกลุ่มบุคลากรผู้ให้บริการในระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ครู บุคลากรจากสถาบัน องค์กร วิชาชีพต่างๆ ผู้ลงทะเบียนผ่านระบบผู้ให้บริการมือถือทุกเครือข่าย และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ได้เข้าถึงวัคซีนแล้วรวมกว่า 3.75 แสนคน (เฉลี่ยวันละประมาณ 12,500 คน) โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เนื่องจากวัคซีนได้มาจากการจัดสรรตามนโยบายของรัฐบาล

นายสรพงศ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้การดำเนินงานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเป็นความเสียสละในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์นอกเหนือจากงานประจำที่มีอยู่ ประกอบด้วย จิตอาสาทางการแพทย์ (อาจารย์แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่มีจิตอุทิศเวลามาปฏิบัติงานเพื่อเป็นสาธารณกุศล) และจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาช่วยปฏิบัติงานทุกวันๆ ละ 11 ชั่วโมง จำนวนรวมมากกว่า 1,000 คนต่อวัน ซึ่งกระทรวงคมนาคม ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ อาหาร น้ำดื่มแก่บุคลากร รวมถึงจัดเตรียมเครื่องดื่มไว้ เพื่อบริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนบางส่วนมาจากการช่วยเหลือทางสังคมของบริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ

นายสรพงศ์ กล่าวอีกว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางชื่อ ต้องขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาใช้บริการทุกคนที่กรุณาให้กำลังใจ และแสดงความขอบคุณแก่บุคลากร ในช่องทางต่างๆ อันส่งผลให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน และจะพากเพียรให้บริการจนกว่าภารกิจการสนับสนุนวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติจะสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายซองรัฐบาลด้วยความโปร่งใส และยึดมั่นในการสร้างความสุข และปลอดภัยให้แก่ประชาชน ด้วยหลักคุณธรรม

ทั้งนี้หากมีการแอบอ้างผลประโยชน์ในทางไม่ชอบขอให้ส่งข้อมูลมาทาง อีเมล์: [email protected] กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคมจะร่วมดำเนินการสอบสวน และดำเนินดีทางอาญาอย่างถึงที่สุดแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป.

 

ข่าวจาก : thaipost

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ