กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้ – 21 มิ.ย.64


 

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-21 มิถุนายน 2564

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุน การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2564

1. นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

4. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็อกทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. โดยจัดทำเป็นไฟล์เอกสาร PDF ดาวน์โหลดใบสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ