สนง.ปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ13อัตรา บัดนี้-2ก.ค.64

 

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. พนักงานบริการ สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ม.3
  2. พนักงานธุรการ สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ม.3
  3. พนักงานการเงินและบัญชี สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ปวช.
  4. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล สปช.ทบ. 4 อัตรา วุฒิ ปวช.
  5. พนักงานเขียนโปรแกรม สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ปวช.
  6. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สปช.ทบ. 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย. 64 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00) โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครมายัง สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก อาคารมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 และส่งข้อมูลใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านทาง Email : [email protected]
ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร และเอกสาร ที่ที่ทำการไปรษณีต้นทางต้นทางประทับตราฝากหลังวันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับพิจารณา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ