พส.ดูแล คนไร้บ้าน เผชิญโควิด จัด ที่พัก-อาหารฟรี เตรียมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน

พส.ดูแล ‘คนไร้บ้าน’ เผชิญโควิด จัด “ที่พัก-อาหารฟรี” เตรียมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน

นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือดูแลคนไร้บ้าน ในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ว่า พส. มีกลไกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 แห่งทั่วประเทศ เป็นหน่วยงานเคลื่อนที่เร็วในจังหวัด โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่แจ้งสิทธิ และเชิญชวนคนไร้บ้านเข้ารับการคุ้มครองดูแลในศูนย์คุ้มครองฯ ซึ่งให้บริการที่พักอาศัย อาหาร 3 มื้อ เสื้อผ้า และการรักษาพยาบาล รวมทั้งการพัฒนา ฟื้นฟู ศักยภาพ พร้อมทั้งจัดหางาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ สังคม

เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มคนไร้บ้าน แต่ก็มีความกังวลการติดเชื้อของกลุ่มคนไร้บ้าน เพราะมีความเสี่ยงในทุกพื้นที่ แนวทางป้องกันคือการเชิญชวนคนไร้บ้านให้เข้ามาอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ เพื่อจะได้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ และได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพในเบื้องต้น ซึ่งคนไร้บ้านสามารถเดินทางไปขอรับบริการได้ด้วยตนเอง และในต่างจังหวัด สามารถติดต่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนั้นๆ หรือโทรแจ้งที่ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

อธิบดี พส. กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มคนไร้บ้าน พส.ได้ร่วมกับเครือข่ายที่ทำงานด้านคนไร้บ้าน ได้ดำเนินการเชิงรุกจัดตั้งศูนย์บริการคนไร้บ้านเคลื่อนที่เพื่อเป็นจุดนัดพบ และให้บริการหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันโควิด-19 รวมทั้งเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซึ่งพส.จะรวบรวมข้อมูลรายชื่อคนไร้บ้านที่ประสงค์ฉีดวัคซีน เพื่อพาคนไร้บ้านให้เข้าถึงสิทธิดังกล่าว ขณะนี้ได้ขอโควต้าวัคซีนสำหรับกลุ่มคนไร้บ้านไว้แล้ว

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ