ผ่านฉลุย! สภาฯเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท 270 ต่อ 196 เสียง

ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทด้วยคะแนนเสียง 270 ต่อ 196 เสียง

วันนี้ 10 มิ.ย. 2564 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการประชุมมีพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ( พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท) เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสำคัญ 3 ส่วน คือ


1.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ โควิด-19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข การวิจัยและพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ วงเงิน 30,000 ล้านบาท

2.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ช่วยผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง วงเงิน 300,000 ล้านบาท

3.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงาน/โครงการ เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน กระตุ้นการลงทุนและการบริโภค วงเงิน 170,000 ล้านบาท

โดยที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง 270 เสียง ไม่เห็นด้วย 196 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียงโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 469 คน

 

ข่าวจาก : PPTV Online

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!