พระราชทานเครื่องราชฯ “มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก บิ๊กแดง-ณรัชต์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ต.อ.ณรัชต์ – พล.อ.อภิรัชต์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สำนักพระราชวัง และสำนักงานองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่ 25 เมษายน พ.ศ.2564

สำหรับ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มีดังต่อไปนี้

 • นายจรรจ์ มิมะพันธุ์
 • นายชูชาติ ฉุยกลม
 • พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
 • นายธรณ์พัฒน์ จินานุรักษ์
 • นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ
 • พลโท ปณต แสงเทียน
 • นายประเสริฐ กตัญญู
 • นายไพศาล ล้อมทอง
 • พลอากาศตรี วีระ สุรเศรณีวงศ์
 • นายวิมล จันทรโรทัย
 • พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กษิฐานนท์
 • พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

อ่าน ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ