กรมศุลกากร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี30อัตรา บัดนี้-7ก.ค.64

 

กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 30 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ผู้สมัครต้องสอบผ่าน ก.พ.ระดับ ป.ตรีขึ้นไป และได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

 • 1. สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
 • 2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • 3. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 • 4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • 5. สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • 6. สาขาวิชานิติศาสตร์
 • 7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • 8. สาขาวิชาการบัญชี
 • 9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • 10. สาขาวิชาการจัดการ
 • 11. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • 12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • 13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • 14. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • 15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • 16. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • 17. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • 18. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • 19. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://job.customs.go.th/ บัดนี้-7ก.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ