เช็กวิธีการรับสิทธิ “คนละครึ่งเฟส3” และวันเปิดลงทะเบียนใหม่

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ 4 โครงการใหญ่ ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน ด้วยวงเงินกว่า 1.4 แสนล้านบาทโดยมีโครงการที่ประชาชนสนใจมากก็คือ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ซึ่งมีวงเงินรวมกว่า 93,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐจะสนับสนุน 3,000 บาทต่อคน


และแน่นอนหลายคนอยากรู้ว่า ตัวเองได้สิทธิในโครงการนี้หรือไม่

1.ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง

ผู้ที่มีสิทธิได้เงินคนละครึ่งเฟส 3 ในครั้งนี้ คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ “คนละครึ่งเฟส 1” หรือ “คนละครึ่งเฟส 2” มาก่อนหน้านี้แล้ว จะได้สิทธิทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่  แต่ต้องยืนยันข้อมูลผ่านเป๋าตังอีกครั้ง ซึ่งระบบจะขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น อาชีพ รายได้ปัจจุบัน โดยจะได้สิทธิ์ คนละครึ่ง ระยะที่ 3 ต่อเนื่องทันที

2. คนที่ยังไม่ได้ได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนใหม่

อีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 คือ ผู้ที่ทำการ “ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3” ซึ่งครั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิเพิ่มอีก 16 ล้านคน ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com

ทั้งนี้คนที่จะลงทะเบียนใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนด ดังนี้

  • – มีบัตรประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • – อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • – ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยในครั้งนี้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ ก็ลงได้ไม่ต้องแย่งกัน เพราะระบบ รับเพิ่มจนครบที่ 31 ล้านคน หรือ หรือเพิ่มอีกกว่า 15 ล้านคน ไม่จำกัดคนลงทะเบียนต่อวัน และจะปิดระบบเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว

สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2564. โดยผู้ที่เคยใช้จ่ายผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  ส่วนประชาชนที่ไม่เคยใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของโครงการที่ต้องการเข้าร่วม

หมายเหตุ * หากผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ประสงค์จะเปลี่ยนไปรับสิทธิอีกโครงการหนึ่งแทน จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิอีกโครงการหนึ่ง ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2564 และถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิม

นอกจากนี้ ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext และเมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมแต่ละโครงการได้ในเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

ขณะที่กลุ่มที่ได้รับสิทธิจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  หากประสงค์รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2564 และถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ข่าวจาก thaipost

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ