นาเกลือพบ ‘ธรรมนัส’ วอนรัฐรับประกันกิโลละ 1.50 บาท หลังราคาทรุดยาวนาน

นาเกลือพบ ‘ธรรมนัส’ วอนรัฐรับประกันกิโลละ 1.50 บาท หลังราคาเกลือทะเลตกต่ำยาวนาน ซ้ำร้ายต่างประเทศยังตีตลาด

นาเกลือพบ ‘ธรรมนัส’ – เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 พ.ค. 2564 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือจากกลุ่มเกษตรกรชาวนาเกลือ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายพูนศักดิ์ นิลเภตรา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.นาโคกองเมือง จ.สมุทรสาคร เป็นตัวแทนเกษตรกรชาวนาเกลือ 8 ตำบลที่ประกอบอาชีพทำนาเกลือ ในจ.สมุทรสาคร โดยยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลช่วยประกันราคาเกลือในราคา 1.50 บาทต่อกิโลกรัม (ก.ก.) จากราคาต้นทุนของเกษตรกรชาวนาเกลือ 1 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันราคาเกลือที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 0.60 บาทต่อกิโลกรัม

ภายหลังการรับหนังสือร้องเรียนและรับฟังความเดือนร้อนจากเกษตรกร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จะเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานี้ให้ชาวนาเกลือโดยด่วน

นายพูนศักดิ์ นิลเภตรา กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านหลายช่องทาง แต่ไม่มีความคืบหน้า จึงเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากร.อ.ธรรมนัส เนื่องจากผลผลิตเพื่อผลิตราคาตกต่ำหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรชาวนาเกลือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ราคาเกลือตกต่ำ ทั้งในตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

ขณะนี้เกษตรกรชาวนาเกลือ ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ประสบปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตเรืออยู่ที่กิโลกรัมละ 1 บาท แต่เกษตรกรขายเกลือทะเลได้เพียงกิโลกรัมละ 0.60 บาท ถ้าขายก็ขาดทุน แต่หากเก็บไว้ก็ต้องแบกต้นทุนและเป็นหนี้ ส่วนเกลือทะเลที่อยู่ในนาเกลือเมื่อมีฝนตกน้ำทะเลหนุนท่วมก็เกิดความเสียหายหนักขึ้น และยังมีปัญหาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อแย่งชิงตลาดเกลือในประเทศ

เกษตรกรผู้ทำนาเกลือจึงขอความอนุเคราะห์ให้รัฐบาลรับประกันราคาเกลือที่อยู่ในราคากิโลกรัมละ 1.50 บาท เพื่อให้มีอาชีพมีงานทำ และยังเป็นการอนุรักษ์พื้นที่และอาชีพนาเกลือของไทยไว้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูล ณ เดือนเม.ย. 2564 มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือขึ้นทะเบียนในระบบจำนวน 650 ครัวเรือน 1,150 แปลง เนื้อที่ 25,707.88 ไร่ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม มีปริมาณเกลือคงค้างฤดูการผลิต ปี 2562/63 ปริมาณ 212,608 ตัน และ ปี 2563/64 ปริมาณ 197,000 ตัน

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ