การบินไทย ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 508 คน มีผล 31 พ.ค. นี้

การบินไทย ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 508 คน มีผล 31 พ.ค. นี้ โดยจะจ่ายเงินตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยกฏหมายแรงงานกำหนด

21 พ.ค. 2564 – ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องมายาวนาน ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถประกอบกิจการการบินได้ตามปกติ จนกระทั่งต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรทุก ๆ ด้าน เช่นแรงงาน การลงทุน หรือกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบิน

การปรับปรุงองค์กรดังกล่าว เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้บริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปเพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้ ในแผนฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัท ให้กลับมาประกอบธุรกิจการบินได้อย่างมั่นคงและเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนไทยภาคภูมิใจ

บริษัทจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้มีจำนวนพนักงานเหมาะสมกับปริมาณงานและสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ในตำแหน่งงานถาวรจำนวน 10,733 อัตรา และตำแหน่งชั่วคราวจำนวน 257 อัตรา ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัท ได้จัดทำโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) และมีพนักงานเสียสละเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6,725 คน

สำหรับพนักงานจำนวน 508 คน ที่ไม่ประสงค์จะเดินหน้าไปกับบริษัท โดยไม่แสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ รวมถึงไม่สมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กรนั้น บริษัทได้เลิกจ้างพนักงานดังกล่าวโดยให้มีผลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การเลิกจ้างดังกล่าว บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยจะจ่ายเงินตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยกฎหมายแรงงาน

 

ข่าวจาก : Khaosod Online

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ