ครูไม่พร้อม ร่อนแถลงการณ์ ถึง ศธ. ทบทวนเลื่อนวันเปิดเทอมอีกรอบ

ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาทบทวนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยอ้างอิงว่า มีการทำสำรวจ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มาแล้ว

โดยเนื้อหาของจดหมายฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยความกังวลและห่วงใยของประชาชนต่อวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่อาจจะยังไม่อยู่ในห้วงเวลาที่ปลอดภัยหรือไม่ ประกอบกับควรทิ้งระยะเวลาห่างออกไปสักระยะตามความเหมาะสมของสถานการณ์

โดยเมื่อเกิดการแพร่ระบาดในห้วงเวลาก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดไม่รุนแรงมากเท่าปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันได้มีผู้ติดเชื้อเมื่อเทียบกับห้วงเวลาดังกล่าว มีจำนวนที่มากกว่า ประกอบกับการดำเนินการให้ได้รับวัคซีนที่ต้องอาศัยระยะเวลาตามเงื่อนไขหรือองค์ประกอบทางการแพทย์เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน ยิ่งกว่านั้น โรคข้างต้นยังอาจมีวิวัฒนาการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงหรือไม่ แม้จะได้รับวัคซีนไปแล้ว

โดยจากการสอบถามทางออนไลน์ในชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และมีผู้แชร์ออกไป ซึ่งได้รับการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เห็นว่าควรเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปจำนวน 1,023 ราย คิดเป็น 98.55 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าไม่ควรเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปเพราะกระทบต่อการเรียน จำนวน 15 รายคิดเป็น 1.45 เปอร์เซ็นต์

ดังนั้น ชมรมฯ จึงแถลงการณ์มาเพื่อขอท่านได้โปรดพิจารณาทบทวนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564อีกครั้ง เพื่อให้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปสักระยะตามความเหมาะสมของสถานการณ์ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของความปลอดภัยสำหรับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ลงชื่อ ไกรทอง กล้าแข็ง ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์”

 

ข่าวจาก : Khaosod Online

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ