รพ.เอกชน จ่อคืนเงินให้ผู้ป่วยโควิด หลังเรียกเก็บกว่า5แสน เพราะเข้าใจผิด

สปสช.เผย รพ.เอกชน จ่อคืนเงินให้ผู้ป่วยโควิด หลังเรียกเก็บกว่า 5 แสนบาทอ้างเพราะเข้าใจผิด

กรณีข่าว รพ.เอกชน แห่งหนึ่งเรียกเก็บค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 500,000 บาท โดยโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าว อ้างว่าเป็นเพราะผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาจากโรงพยาบาลแห่งแรกที่ ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นั้น


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า กรณีดังกล่าวนี้ ญาติของผู้ป่วยได้ประสานเข้ามายังสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อให้ประสานงานช่วยเหลือแก้ไขแล้ว ซึ่งจากการสอบถามข้อเท็จจริงพบว่า เป็นความเข้าใจผิดของโรงพยาบาลเอกชนว่าผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาตามสิทธิจากโรงพยาบาลแห่งแรก จึงทำการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางโรงพยาบาลพร้อมจะคืนเงินให้ผู้ป่วยได้ทันที และโรงพยาบาลจะส่งเรื่องเบิกค่ารักษามาที่ สปสช.ตามหลักเกณฑ์

“ทั้งนี้ สปสช.ขอชี้แจงย้ำอีกครั้งว่า รัฐบาลได้ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคเจ็บป่วยฉุกเฉินที่สามารถใช้สิทธิตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ หรือ UCEP ได้ โดยโรงพยาบาลที่ทำการรักษาให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆจาก สปสช. โดยไม่ต้องเก็บจากประชาชน ซึ่งค่าใช้จ่ายจะจ่ายตามรายการต่างๆ 4,000 กว่ารายการ ในอัตราที่มีการตกลงร่วมกันกับโรงพยาบาลเอกชนและผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีแล้ว หรือหากมีรายการไหนไม่ครอบคลุม สามารถเสนอมาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาขยายรายการเพิ่มได้” เลขาธิการ สปสช.กล่าว

นพ.จเด็จ กล่าวว่า สปสช.มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณแก่โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับโควิด-19 ขอยืนยันว่าคนไทยทุกคนทุกสิทธิ หากจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือแพทย์มีดุลยพินิจให้ตรวจ สามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และถ้าติดเชื้อก็มีสิทธิได้รับการรักษาฟรีไม่ว่าจะเข้าโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

“ส่วนค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลจะมาเรียกเก็บเอาจาก สปสช.ตามอัตราที่ประกาศกำหนด ซึ่งเป็นอัตราที่มีการตกลงกันกับทุกหน่วยบริการและผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ดังนั้น ขอยืนยันว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่ต้องได้รับการคัดกรอง สามารถตรวจฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และถ้าผลตรวจพบว่าติดเชื้อ โรงพยาบาลจะให้การดูแลตามความรุนแรงของอาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน”

นพ.จเด็จ กล่าวและว่า งบประมาณต่างๆ สปสช. และกองทุนสุขภาพอื่นๆได้เตรียมไว้หมดแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆจากประชาชน  ทั้งนี้ประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือถูกเรียกเก็บเงินสามารถร้องเรียนที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 12 หรือสายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ