รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 17-21 พ.ค.64

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ ทุกสาขา

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.

3. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.

4. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.

5. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.

6. ตำแหน่ง พนักงานเปล 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.

7. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. (เวลา 12.00 น. – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน) ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ประกาศฉบับที่ 2

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

1. ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รปภ.) 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.

3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. (เวลา 12.00 น. – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน) ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อาจไม่รับสมัครสอบ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ