สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20 พ.ค.64


 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเฉพาะกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2564

รับสมัครบุคคลภายนอก เลขที่ 64/15 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.)

2. ลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาระของวัสดุ (หปสช.)

การรับสมัคร

ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2577-9388 หรือ 0 2577 9389 ท่านใดสนใจสมัครงานกับ วว. สามารถสมัครผ่านช่องทางใดซ่องทางหนึ่ง ดังนี้
1. ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่กองบริหารบุคคล ห้อง 5517 ชั้น 4 อาคาร Admin เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2. สมัครผ่าน QR Code ด้านล่าง (ด้านล่างประกาศรับสมัคร) หรือ http://hris.tistr.or.thyRecruitment/index.php ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ