รบ.ปลื้ม ไทยฉีดวัคซีนโควิด ไปกว่า 2 ล้านโดส เตรียมกระจาย Sinovac อีก

รบ.เผย ไทยฉีดวัคซีน COVID-19 มากกว่า 2 ล้านโดสแล้ว เตรียมกระจาย Sinovac อีก 3.5 ล้านโดส ที่เข้ามาภายในเดือน พ.ค. 64 นี้ เร่งฉีดให้ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.นาย อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตั้งแต่ประเทศไทยได้เริ่มทำการฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้ประชาชนแล้วมากกว่า 2,124,732 โดส ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วมีจำนวน 1,416,732 ราย

แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 869,860 ราย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 411,706 ราย และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจำตัว 134,866 ราย

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (ได้รับวัคซีน 2 เข็ม) มีจำนวน 708,300 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 435,092 ราย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 232,362 ราย และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจำตัว 40,846 ราย

“หากคิดเป็นจำนวนโดสที่เข้ามาในประเทศไทยและได้รับการจัดสรรแล้ว บุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วจำนวน 1,304,952 โดส คิดเป็นร้อยละ 61.42 ของจำนวนโดสทั้งหมดที่เข้ามา

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 644,068โดส คิดเป็นร้อยละ 30.31 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

และบุคคลที่มีโรคประจำตัวได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 175,712 โดส คิดเป็นร้อยละ 8.27 ซึ่งจนถึงวันนี้พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน ที่ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญแล้วเพียง 14ราย ซึ่งทุกรายอาการหายเป็นปกติแล้ว และยังไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากวัคซีนแต่อย่างใด”โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

นายอนุชา กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการจัดสรรวัคซีนไปแล้ว 2,454,496 โดส ขณะที่วัคซีน Sinovac จะทยอยเข้ามาอีกในเดือน พ.ค. 2564 นี้ โดยได้เข้ามาแล้วเมื่อวันที่ 6 พ.ค. จำนวน 1 ล้านโดส วันที่ 14 พ.ค. มาถึงไทยแล้ว 5 แสนโดส วันที่ 15 พ.ค. อีก 5 แสนโดส และก่อนสิ้นเดือน พ.ค. อีก 1.5 ล้านโดส รวมเดือนพ.ค. นี้ จะมีวัคซีน Sinovac เข้ามาทั้งสิ้น 3.5 ล้านโดส

ซึ่งพร้อมจะกระจายไปทั้ง 77 จังหวัด ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายจัดหาวัคซีนให้เพียงพอกับประชาชนทุกคน จึงได้มีการปรับเพิ่มการจัดหาวัคซีนจาก 100 ล้านโดส เป็น 150 ล้านโดส ส่วนรูปแบบการกระจายวัคซีนนั้น จะดำเนินการผ่าน 3 รูปแบบ คือ 1. การนัดผ่านไลน์ หรือแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”

2. นัดเป็นกลุ่ม เช่น อสม. หรือผ่านทางองค์กรภาครัฐและเอกชนที่จะรวบรวมสมาชิก และ 3. การ Walk In โดยสัดส่วนการจัดสรรทั้ง 3 รูปแบบนี้ จะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นสมควร ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งประเด็นของปริมาณวัคซีนและสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่นั้นๆ โดยเฉพาะรูปแบบการ Walk in จะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564 นี้เป็นต้นไป

“ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อม ผ่านองค์กรต่างๆ ที่จะนำบุคลากรมาฉีดเป็นกลุ่ม และระบบ Walk In ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน นี้ และขอให้ประชาชนแต่ละจังหวัด ติดตามการประกาศของจังหวัดในรายละเอียด ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะยึดแนวนโยบายของที่รัฐบาลกำหนด” นายอนุชา กล่าว

 

ข่าวจาก : Khaosod Online

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ