เคาะมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร พื้นที่สีแดงเข้มนั่งทานในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม

ศบค. เปิดเผยมาตรการผ่อนคลาย ร้านอาหารพื้นที่สีแดงเข้มนั่งทานในร้านได้ 25% ถึง 3 ทุ่ม พื้นที่สีแดงนั่งทานได้ถึง 5 ทุ่ม และสีส้มนั่งทานได้ตามปกติ พร้อมงดขายและดื่มสุราในร้านทั้ง 3 สี

วันที่ 14 พ.ค. 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล โดยในช่วงหนึ่งกล่าวถึงมาตรการการผ่อนคลายหลังยกระดับครบ 14 วัน ว่า

ในส่วนของการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร มีหลักเกณฑ์ในการปรับ โดยพิจารณาหลายเหตุผลร่วมกัน ดังนี้

1. ลักษณะการระบาดในชุมชน โดยพิจารณาจากจำนวน และความต่อเนื่อง

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผู้ป่วยมากกว่า 100 รายต่อวันอย่างน้อย 1 วันใน 1 สัปดาห์ หรือเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ มากกว่า 50 รายต่อวัน
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ 20-50 รายต่อวัน
  • พื้นที่ควบคุม มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 20 รายต่อวัน
  • พื้นที่เฝ้าระวังสูง มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 10 รายต่อวัน
  • พื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่ไม่มีผู้ป่วย อย่างน้อย 1 สัปดาห์

2. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่อง และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
3. จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย
4. จังหวัดที่ติดกับชายแดน หรือเคยมีผู้เดินทางเข้าในพื้นที่ติดเชื้อ
5. สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่ (ปรับลดระดับกรณีได้รับวัคซีนมาก)

  • สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) มีการผ่อนคลายจากมาตรการเดิม คือ เรื่องร้านอาหาร สามารถนั่งทานในร้านได้ไม่เกิน 25% และไม่เกิน 21.00 น. ส่วนการสั่งซื้อกลับบ้านยังได้ถึง 23.00 น. และยังคงงดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) นั่งทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน และในสถานศึกษาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
  • พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) นั่งทานอาหารในร้านได้ตามปกติ แต่งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน รวมถึงในสถานศึกษาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

 

อย่างไรก็ตาม โฆษก ศบค. ระบุว่า วันพรุ่งนี้ (15 พ.ค.) ให้รอประกาศพื้นที่จังหวัดว่าจะอยู่โซนสีใด เนื่องจากการพิจารณาในวันนี้ยังไม่เสร็จสิ้น.

 

ข่าวจาก : ไทยรัฐออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ