ศธ. พบ ‘ขรก.-บุคลากร’ ติดโควิด 24 ราย ขยายเวลา WFH ถึง 31 พ.ค.

ศธ. พบ ‘ขรก.-บุคลากร’ ติดโควิด 24 ราย ขยายเวลา WFH ถึง 31 พ.ค.


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานราชการ งานตรวจสอบ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป. เพศหญิง (ข้อมูล ณ เวลา 16.00 น.)


โดยมีไทม์ไลน์ ดังนี้


23 เม.ย. 64
Work from home
19.00 น. กินข้าวกับเพื่อนที่ ซอยสามเสน (สัมผัสกลุ่มเสี่ยง)
20.00 น. อยู่บ้าน


24 เม.ย. 64
11.00 น ไป รพ.มิชชั่น ต่อมทอนซิลอักเสบ
อยู่บ้าน


25 เม.ย. 64
อยู่บ้าน


26 เม.ย. 64
Work from home


27 เม.ย. 64
Work from home และทราบข่าวว่าเพื่อนติดเชื้อโควิด


28 เม.ย. 64
Work from home


29 เม.ย. 64
Work from home


30 เม.ย. 64
Work from home


01 พ.ค.64
09.00 น. ไป รพ.มิชชั่น ตรวจโควิด


02 พ.ค.64
12.00 น. ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด
14.00 น รถ รพ.มิชชั่น มารับ


สรุปสถานการณ์ขณะนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่ทำงานใน ศธ. รวมทั้งสิ้น 24 ราย แยกเป็นเพศหญิง 17 ราย เพศชาย 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 4 ราย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ


โดยขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ออกไปอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-31พฤษภาคม พ.ศ.2564


ข่าวจาก : มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ