การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน27อัตรา 10-19 พ.ค.64


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน และลูกจ้าง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2564


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.


ประเภทพนักงาน


1.พนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี


2. ผู้ตรวจสอบภายใน 3 อัตรา ป.ตรี


3. นิติกร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี


4. มัณฑนากร  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี


5. สถาปนิก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี


6. พนักงานการเงิน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี


7. พนักงานวางแผน  2 อัตรา วุฒิ ป.โท


8. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี


9. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  1 อัตรา ป.ตรี


10. พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. ส่วนกลาง)  1 อัตรา วุฒิ ป.โท11. พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ)  4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี


12. นักเขียน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี


ประเภทลูกจ้าง ททท.


1. ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี


2. ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี


3. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี


4. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขา ในประเทศ) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี


การรับสมัคร


* เปิดรับสมัครทางระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทาง website http://thai.tourismthailand.org หัวข้อ “การรับสมัครบุคลากร” และ http://job.tourismthailand.org ผู้สมัครสามารถสมัครสอบเป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง ททท. ได้ 1 ประเภท และ 1 ตำแหน่งเท่านั้น และเมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขตำแหน่งที่สมัครไว้แล้วไม่ได้


((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ