คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครอาจารย์ทางด้านการบริหารองค์การ บัดนี้-14พ.ค.64


 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับรับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และ/หรือสาขาการประกอบการ (Entrepreneurship) และ/หรือสาขาการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยจะต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชี/การเงิน เป็นลำดับแรก และมีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เป็นลำดับรอง และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ท่าพระจันทร์ หรือโทร. 02-696-5742 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ