กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครพนง.ประสานงานสิทธิมนุษยชน ป.ตรี/ป.โท

กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤษภาคม 2564

วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

  • อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน
  • อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทย
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง
  • สนใจประเด็นผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน มีความสามารถค้นคว้าวิจัยข้อมูล มีความรู้ หรือสนใจโครงสร้างและการทำงานขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย แห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
  • สามารถสื่อสารและพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่องและในระดับดี
  • สามารถ ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้

รับสมัครระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564
– ผู้สนใจสามารถเรียกดูใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th (หน้าภาษาไทย ประกาศกระทรวงฯ)
– ผู้สนใจยื่นใบสมัครตามเอกสารแนบ พร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 ได้ตามช่องทาง ดังนี้


(1) ยื่นด้วยตัวเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ในวันและ เวลาราชการ โดยระบุหน้าซองว่า “กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ (สมัครงานตำแหน่งพนักงาน ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน)”

(2) ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง “กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400” พร้อมเขียนที่มุมซองด้านขวาล่างว่า “(สมัครงานตำแหน่งพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน)” โดยกองการสังคมจะพิจารณาจากวันที่กระทรวง การต่างประเทศประทับตรารับเป็นสำคัญ

(3) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2643 5064 และให้นำใบสมัครตัวจริงพร้อมเอกสารและ หลักฐานตามข้อ 4 มายืนในวันสัมภาษณ์ด้วย

(4) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ [email protected] และให้นำใบสมัคร ตัวจริงพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 มายืนในวันสัมภาษณ์ด้วย

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ