กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราช 6-20 พฤษภาคม 2564

 

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 6-20 พฤษภาคม 2564

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สังกัดสถาบันบำราศนราดูร 1 อัตรา

(1) ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 6-20 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(1) สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นหลักฐานการสมัครที่กลุ่มสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค ในเวลาราชการ
(2) สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสแกนหลักฐานการสมัครในรูปแบบ ไฟล์ pdf ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ