กรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ สมัครสอบบรรจุ ขรก.28อัตรา 26เม.ย.64-18พ.ค.64

 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 28 อัตรา  ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.***

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม


 • 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • 3. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • 4. ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • 5. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน) 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • 6. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • 7. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • 8. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • 9. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • 10. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • 11. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง) 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • 12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา
 • 13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา วุฒิ ปวส.

สมัครทางเว็บไซต์ : https://djop.thaijobjob.com/2021041/index.php ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 – 18 พฤษภาคม 2564

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ