เจ้าหนี้ต้องรู้! ยืมเงินผ่านเฟซบุ๊ก-ไลน์ แม้ไม่มีสัญญา ก็ฟ้องศาลได้

เจ้าหนี้ต้องรู้! ยืมเงินผ่านเฟซบุ๊ก-ไลน์ แม้ไม่มีสัญญา ก็ฟ้องศาลได้

เป็นปัญหาหนักใจของเจ้าหนี้ทั้งหลาย เมื่อมีคนยืมเงินและไม่ค่อยจะคืนตรงเวลา ยิ่งเทคโนโลยีที่ก้าวไกล ก็ยิ่งทำกันง่ายๆ ผ่านไลน์หรือเฟซบุ๊กเท่านั้น ทำให้หลายคนกังวลว่า จะนำไปฟ้องศาลได้หรือไม่

เรื่องนี้ เฟซบุ๊ก สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้โพสต์ให้ความรู้ โดยระบุว่า

“Q : ยืมเงินไม่มีสัญญา ฟ้องศาลได้หรือไม่?

A : ได้ครับ ปัจจุบัน การยืมเงินผ่านทาง Facebook หรือทาง LINE โดยมีข้อความครบถ้วนว่า ยืมเงินเป็นจำนวนเท่าใด จะใช้คืนเมื่อไหร่ ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นหลักฐานการกู้ยืม โดยกฎหมายให้ถือเอาชื่อ Facebook เป็นการลงลายมือชื่อของผู้ยืมด้วย โดยนำพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาใช้บังคับประกอบด้วยครับ

การนำสืบการใช้เงินตามสัญญากู้ยืมเงิน : แม้กฎหมายจะวางหลักให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในกรณียืมเงินกว่า 2,000 บาท จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ แต่หากการกู้ยืมเงินจะทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามไว้ สามารถทำได้ อีกทั้งมีรายละเอียดครบถ้วนว่า… ยืมเงินจำนวนเท่าใด จะใช้คืนเมือไหร่ ลายมือชื่อทั้งผู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีได้เช่นกัน”

 

ข่าวจาก : มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ