เปิดหลักเกณฑ์แบ่งผู้ป่วย โควิด 19 หากมีอาการมาก-น้อย ต้องเข้ารักษาที่ไหน

ศบค. แจงหลักเกณฑ์แบ่งผู้ป่วย โควิด 19 เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มสีเขียว เหลือง แดง ชัดเจนอาการแบบไหนเข้า รพ.สนาม หรือ ต้องรักษาในโรงพยาบาล


ภาพจาก รัฐบาลไทย

วันที่ 20 เมษายน 2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ โควิด-19 ว่า การระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบัน กรุงเทพฯ พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 1,583 คน หรือร้อยละ 40 ส่วนต่างจังหวัดพบผู้ติดเชื้อจำนวน 3,104 คน หรือร้อยละ 25 จึงเป็นเหตุให้ต้องประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ขณะที่การสอบสวนโรคไม่ง่ายเพราะผู้ติดเชื้อไม่ให้ข้อมูลถึง ร้อยละ 27 จึงฝากขอความร่วมมือด้วย

ส่วนกรณีการจัดหาเตียงว่า สาธารณสุขมีส่วนในการดูแลเตียงในกรุงเทพฯ แบ่งคือ เตียงของโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือเตียงของกรุงเทพฯ, เตียงของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และเตียงของโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งสอบถามได้ที่สายด่วน 1668, 1669, 1330


ภาพจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำหรับนโยบายการส่งต่อผู้ป่วย โควิด 19 ในกรุงเทพฯ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยมีการจำแนกดังนี้

กลุ่มสีเขียว

– จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก Active Case Finding และจากระบบบริการ
– ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้นถ่ายเหลว
– ส่วนใหญ่ส่งต่อเข้าโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel

กลุ่มสีเหลือง (ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล)

– ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว
– มีความเสี่ยง/มีโรคร่วมที่สำคัญ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. อายุมากกว่า 60 ปี
2. โรคปวดอุดกลั้นเรื้อรัง (รวมโรคปอดอื่นๆ)
3. โรคไตเรื้อรัง
4. โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด)
5. โรคหลอดเลือดสมอง
6. เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
7. ภาวะอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรับ
8. ตับแข็ง
9. ภูมิคุ้มกันต่ำ (เซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 1,000 cell/mms)

กลุ่มสีแดง (ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล)

– หอบเหนื่อย หายใจลำบาก X-ray พบปอดอักเสบรุนแรง
– มีภาวะปอดปวม (ความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่า 96% หรือ ความอิ่มตัวของเลือดลดลงมากกว่า 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกหลังออกแรง (Exercise – induced Hyoixemia)

การคัดแยกผู้ป่วยขณะนี้มีผู้ป่วยกว่า 600 คน อยู่ในการดูแลแล้ว ซึ่งมีผู้ป่วยสีเหลือง และสีแดง ไม่ถึง 100 คน จะพยายามหาเตียงให้ได้ภายในวันนี้ (20 เม.ย.) หากผู้ป่วยเพิ่มเป็น 1,000 คน ก็จะต้องจัดระบบเพื่อจัดหาเตียงให้ต่อไป

ภาพจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ