กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครเจ้าหน้าที่ 16-21 เมษายน 2564

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16-21 เมษายน 2564

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ 1อัตรา 

ดาวน์โหลด ใบสมัครและรายละเอียด 


ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร (ภายในวันที่ 16 – 21 เมษายน 2564)
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระKว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือ ทางอีเมล์ที่ [email protected] โทร. 0-2306-8774 / 0-2306-8773

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ