รพ.จุฬาลงกรณ์ เจอพิษโควิด งดรับผู้ป่วยนอก-งดผ่าตัด ยกเว้นจำเป็นเร่งด่วน

รพ.จุฬาลงกรณ์ เจอพิษโควิด งดรับผู้ป่วยนอก-งดผ่าตัด ยกเว้นจำเป็นเร่งด่วน

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริการในภาพรวมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อภายในโรงพยาบาลฯ

ดังนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอเรียนปรับงานบริการให้ทราบ และแจ้ง ดังนี้

งดบริการผู้ป่วยนอกทั้งคลินิกในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน

งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็น ยกเว้นรายที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน

โดยทางโรงพยาบาลจะติดต่อประสานงานเพื่อให้ผู้ป่วยทุกท่านได้รับการบริการที่เหมาะสม และขอให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางมาโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564 และหากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงพยาบาล จะแจ้งข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติมตามลำดับต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2256-4000

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ