รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 32 อัตรา 26-30เม.ย.64

 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 32 อัตรา

 • 1. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ กลุ่มงานรังสีวิทยา) 2 อัตรา วุฒิป.ตรี
 • 2. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  (งานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวิทยา)  2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
 • 3. พนักงานธุรการ (กลุ่มการพยาบาล) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.
 • 4. พนักงานบริการ (งานห้องประชุม) 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
 • 5. พนักงานบริการ (งานซักฟอก) 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
 • 6. พนักงานบริการ (งานสวน-สนาม) 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
 • 7. พนักงานบริการ (รปภ.) 6 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
 • 8. เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา วุฒิ ปวส.
 • 9. พนักงานธุรการ (กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.
 • 10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิป.ตรี
 • 11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานการเงิน)  1 อัตรา วุฒิ ปวส.
 • 12. นักวิชาการเงินและบัญชี (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • 13. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)  2 อัตรา วุฒิ ปวส.
 • 14. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (กลุ่มงานทันตกรรม) 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
 • 15. เภสัชกร (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • 16. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (รพ.หัวทะเล) 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
 • 17. พนักงานเก็บเงิน (รพ.หัวทะเล) 2 อัตรา วุฒิ ปวช.
 • 18. พนักงานบัตรรายงานโรค (รพ.หัวทะเล) 2 อัตรา วุฒิ ปวช.

การรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 26-30 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.00 น.)
หมายเหตุ ผู้มาสมัครงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงยีนส์

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ