รร.จปร.รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ วุฒิ ม.3/ปวช.29มี.ค.-2เม.ย.64

 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564

  • เสมียน (ชกท.710) และ เสมียน (ชกท.760) วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
  • พลขับรถ (ชกท.640) วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านซ่อมเรื่องยนต์เบื้องต้น และมี ใบอนุญาตขับรถยนต์จาก กรมการขนส่งทางบก
  • ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) วุฒิ ปวช. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างยนต์ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2564 (ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา) ณ กองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 0 – 3739 – 3010 ต่อ 62101 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ