คณะพยาบาล มธ.รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-25มี.ค.64

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ตำแหน่ง อาจารย์ 6 อัตรา

  • 1.อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D Candidate แล้ว
  • 2.อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D Candidate แล้ว
  • 3.อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D Candidate แล้ว
  • 4.อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D Candidate แล้ว
  • 5.อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D Candidate แล้ว

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือโทร. 02-9869213 ต่อ 7316-8 หรือ www.nurse.tu.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ