‘วัน อยู่บำรุง’ แจงงดโหวตแก้ รธน. หวั่นขัดคำวินิจฉัยศาล

ส.ส.บางบอน พรรคเพื่อไทย โพสต์แจงแล้ว หลังไม่ลงมติโหวตแก้รัฐธรรมนูญ พร้อมแนบลิ้งค์ ‘ศรีสุวรรณ’ ขู่ฟ้อง ส.ส.โหวต ขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ


วัน อยู่บำรุง ส.ส.พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีไม่ลงคะแนนในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่…พ.ศ…เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาดังนี้

ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า ในขณะที่มีการลงมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญนั้น ข้าพเจ้าได้ออกมาจากรัฐสภาแล้วเนื่องจากข้าพเจ้ามีภารกิจ ประกอบกับข้าพเจ้าได้ศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ปรากฏว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าให้ข้าพเจ้าลงมติได้เพียงแต่บอกว่าให้รัฐสภาทำประชามติสอบถามประชาชนรวมทั้งหมด 2 ครั้ง ข้าพเจ้าเคารพพรรคและข้อบังคับพรรคอย่างเคร่งครัด

เมื่อพรรคมีมติซึ่งข้าพเข้าเชื่อว่าขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมผูกพันทุกองค์กร ส่วนข้อบังคับพรรค เป็นเรื่องภายในของพรรค ข้าพเจ้าเกรงว่าการลงมติจะมีความผิดจึงตัดสินใจออกจากรัฐสภา โดยหากว่าการกระทำของข้าพเจ้าเป็นความผิด ข้าพเจ้าขอน้อมรับการพิจรณาของพรรคทุกกรณี

วันยังแนบลิ้งค์ข่าว ศรีสุวรรณ ฮึ่ม! ชี้สมาชิกสภาโหวตผ่านวาระ 3 ผิดจริยธรรมร้ายแรง เล็งร้องป.ป.ช. พร้อมระบุใช่วงท้ายว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 235 หมวดอำนาจของ ปปช.

(๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การพิจรณาพิพากษาของศาลฏีกาโดยอนุโลม

ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ หรือกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องคำพิพากษานั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฎิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้

นอกจากนี้ มติชนออนไลน์ รายงานว่า ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการลงโทษ ส.ส.พท.ทั้ง 26 คน ที่ไม่ลงคะแนนในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่…พ.ศ…เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ว่า

ขณะนี้ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค พท. ได้ลงนามในหนังสือเพื่อแจ้งให้ ส.ส.ทั้ง 26 คน ได้ชี้แจงเหตุผลกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเหตุผลที่ไม่ลงคะแนน เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถือว่าขัดมติพรรค ที่สำคัญร่างรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายใหญ่ ดังนั้น ส.ส.ทั้ง 26 คน ต้องมีเหตุผลที่ฟังขึ้นมากพอ ทั้งนี้ ทางพรรค พท.ให้เวลา 7 วัน ในการทำหนังสือชี้แจงเหตุผลกลับมา จากนั้นทางพรรคจะนำเรื่องเข้าสู่กรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาบทลงโทษต่อไป

ข่าวจาก : voice online

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ