ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท ทหาร-ตำรวจ ชั้นนายพล ต้องเสียสละ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท ทหาร-ตำรวจชั้นนายพล เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ต้องทุ่มเทเสียสละ ด้วยทัศนคติที่ดี ด้วยความซื่อตรงจริงใจ

เมื่อเวลา 18.17 น. วันที่ 18 มี.ค. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนนายทหารชั้นนายพล จำนวน 2,316 นาย และนายตำรวจชั้นนายพล จำนวน 538 นาย รวมทั้งสิ้น 2,854 นาย เข้าเฝ้าฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้สดและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ทหารและตำรวจนั้น มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย และความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชน หน้าที่ของทหารและตำรวจจึงมีความสำคัญ ต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละ ด้วยทัศนคติที่ดี ด้วยความซื่อตรงจริงใจ และความรับผิดชอบอย่างสูง

ท่านทั้งหลายได้รับยศสูงขึ้น ก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ถ้าทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว และตั้งใจปฏิบัติให้ดี ให้ถูกต้องเป็นธรรม แต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือยกย่อง สมกับที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ที่ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้ และปฏิบัติตามได้จริง

ข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ