ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบ กยศ. ปีการศึกษา 2564

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบ/ประกาศ กยศ. ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2564 ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ใน 4 ลักษณะ คือ


  1. ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
  3. ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
  4. เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

ทั้ง 4 ฉบับเป็นเอกสารต่อเนื่อง แนะนำให้อ่านตามลำดับ

ที่มา : เว็บไซต์ ศธ.360 องศา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ