รู้จัก ‘ภัทรพร โชคสมงาม’ นักเรียนไทยคนแรก จบโรงเรียนพยาบาลทหาร จากเกาหลีรู้จัก ‘ภัทรพร โชคสมงาม’ นักเรียนไทยคนแรก จบพยาบาลทหาร เกาหลี พูดได้ 3 ภาษา

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศภัทรพร โชคสมงาม นักเรียนทุนของไทย สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ของสภาพยาบาล เกาหลีใต้

โดย เฟซบุ๊ก กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ได้เผยแพร่เรื่องราวว่า

“นักเรียนตัวแทนจากประเทศไทยคนแรก ที่จบการศึกษาจาก โรงเรียนพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี”

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศภัทรพร โชคสมงาม (Pattaraporn Choksomngam) เป็นนักเรียนทุนกองทัพคนแรกของประเทศไทยที่ได้มาศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี ผู้ซึ่งสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ของสภาพยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลนักเรียนเกียรติยศและรางวัลผู้นำแห่งอนาคต ก่อนจะจบการศึกษาอีกด้วย

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศภัทรพร โชคสมงามนั้น หลังจากที่ศึกษา ถึงชั้นปีที่ 2 เทอม1 ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประเทศไทย ได้เดินทางมาศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ณ โรงเรียนพยาบาลทหารสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Armed Forces Nursing Academy) นักเรียนพยาบาลทหารอากาศภัทรพร โชคสมงามนั้นสามารถพูดได้3ภาษา คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี โดยเฉพาะในส่วนของภาษาเกาหลีนั้น หลังจากอยู่เกาหลีได้เพียงแค่ 3 ปี สามารถสอบผ่านข้อสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ได้ระดับสูงสุด (ระดับ6)อย่างรวดเร็ว

หลังจากที่จบการศึกษาจาก โรงเรียนพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลีแล้ว นักเรียนพยาบาลทหารภัทรพร โชคสมงาม จะเดินทางกลับไปยังประเทศไทย และติดยศเรืออากาศตรี เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร และจะทำงาน ณ โรงพยาบาลภูมิพล และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศต่อไป

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ได้กล่าวความในใจก่อนจบการศึกษาว่า

“ด้วยความที่เป็นตัวแทนคนแรกของประเทศไทยที่ได้มาศึกษาต่อที่สาธารณรัฐเกาหลี ทำให้ที่ผ่านมามีช่วงที่ยากลำบากเหมือนกัน แต่ว่าก็ได้รับแรงสนับสนุน และกำลังใจจากผู้บังคับบัญชา นายทหาร คณะอาจารย์ พี่น้องพยาบาลทหารและเพื่อนพยาบาลทหาร รุ่นที่ 61 ทุกคน ทำให้มีแรงกายแรงใจในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ จนประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ ถึงแม้ว่าต้องกลับไปทำหน้าที่ที่ประเทศไทยแล้ว แต่ขอสัญญาว่าจะจดจำความทรงจำดีๆที่งดงามเหล่านี้ไว้ และจะขอเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยต่อไป ขอบคุณ”

 

ทั้งนี้ เฟซบุ๊ก กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ยังได้รายงานด้วยว่า นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม นักเรียนทุนกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลี ได้รับเกียรติจาก ท่านประธานาธิบดี มุน แจ-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ในพิธีประดับเครื่องหมายเกียรติยศ เนื่องในวันจบการศึกษา โรงเรียนพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี ( Korea Armed Forces Nursing Academy) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากท่านประธานาธิบดี มุน แจ-อิน ลงรูปขณะประดับเครื่องหมายเกียรติยศ ให้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ในอินสตาแกรมส่วนตัวของท่านด้วย

ข่าวจาก : มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ