ส่วนประวัติการทำงาน เคยรับราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการหนังสือพิมพ์ กรมสารนิเทศ และในวันที่ 1 พ.ค. 2516 คณะรัฐมนตรีมีมติตั้งแต่เป็นผู้อำนวยการสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมองค์การระหว่างประเทศ อีกทั้งได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี 2516

ต่อมาวันที่ 29 ม.ค. 2517 ได้รับแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และวันที่ 1 ต.ค. 2517 ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชฑูต ประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ และวันที่ 1 ส.ค. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศรวมถึงเอกอัครราชทูตหลายประเทศ โดยดำรงตำแหน่งสุดท้าย คือ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ก่อนลาออกจากราชการ ในวันที่ 1 ม.ค. 2534 ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารมว.การต่างประเทศ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ในรัฐบาลของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ อีกทั้ง ยังเคยเป็นอดีตกรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข่าวจาก เนชั่นทีวี