ศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล การรถไฟฯ รับสมัครโปรแกรมเมอร์ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 1-10ก.พ.64

 

ศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล การรถไฟฯ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิปริญญาตรีทำหน้าที่โปรแกรมเมอร์

  • มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เข้าใจงานด้านเว็ปไซต์สามารถเขียนเว็ปแอพลิเคชั่นต่างๆ ได้เช่น ASP.NAT, ASP, PHP, MySQL, java Script, MS SQL
  • ความเข้าใจในการดูแล บริหารจัดระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายได้
  • มีความเข้าใจใน PL/SQL
  • ถ้าหากมีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบที่ใช้ Windows Server หรือ Linux Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานด้าน IT กับผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นได้

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกสถิติ กองระเบียบวิธีศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายการช่างกล ชั้น 2 ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2204509 และ 02-2204505

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ