กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ60อัตรา วุฒิ ปวช. ชาย-หญิง 1-5ก.พ.64





 

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564

  • นายทหารประทวนชาย จำนวน 35 อัตรา
  • นายทหารประทวนหญิง จำนวน 25 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2534 – 2546) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับ การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ
  • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร โดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม.
  • ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น
  • งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 ซึ่งจะต้อง เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

  • ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2534 – 2546)
  • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณา จากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น
  • (รายละเอียดอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ) โดยตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำการรับสมัครสอบได้ที่ https://findept.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ