มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รับสมัครบุคคลรับทุนศึกษาต่อ ป.โท/ป.เอก ต่างประเทศ

 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ดังนี้

1. รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

2. รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน เป็นเวลา 3 ปี สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

3. รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์  ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ทุน สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ