สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-29ม.ค.64





 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ตำแหน่งที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท

 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถดำเนินการจัดประชุม สัมมนา มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุมต่าง ๆ ได้ในเวลารวดเร็ว
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว สามารถทำงานล่วงเวลาได้เมื่อจำเป็น

ตำแหน่งที่ 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท

 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถดำเนินการจัดประชุม สัมมนา มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุมต่าง ๆ ได้ในเวลารวดเร็ว
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว สามารถทำงานล่วงเวลาได้เมื่อจำเป็น

ตำแหน่งที่ 3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท) อัตราเงินเดือน เดือนละ 16,500 บาท

 • วุฒิปริญญาโท ด้านสัตวบาล สัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ ชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถดำเนินการจัดประชุม สัมมนา มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุมต่าง ๆ ได้ในเวลารวดเร็ว
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เมื่อจำเป็น

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือทาง email : [email protected] ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร. 02-561-2445 ต่อ 623 (ในวันและเวลาราชการ) ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ