กรมโยธาฯ รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์25ม.ค.-4ก.พ.64

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  1. พนักงานวางผังเมือง ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
  2. พนักงานจัดสถานที่พิธีการ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ฝีมือ มีความชำนาญ ในฐานะช่างผู้ชำนาญการด้านพิธีการ การก่อสร้างพลับพลาพิธีที่ประทับ และตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการรับเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธี งานพิธีและงานรัฐพิธี ทั่วภูมิภาคของประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย)
  3. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. พนักงานเทคนิค ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com ภายในวันที่ 25ม.ค.-4ก.พ.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ