โดยทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าวไม่ได้มีการล็อกดาวน์แต่เป็น "พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด" จะเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มข้นกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดงที่มี 23 จังหวัด

นพ.ทวีศิลป์ ยืนยันสำหรับคำว่า "พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด" ไม่ใช่เป็นการเล่นคำ แต่เป็นการผ่อนคลายจากระดับสูงสุดที่ผ่านมา ซึ่งถ้าหากยังจำกันได้ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่มีการประกาศล็อกดาวน์ นั่นหมายถึง การจำกัดการออกจากบ้านช่วงเวลา 22.00-04.00 น. การห้ามเดินทางเข้าา-ออก มีการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้าน การขนส่ง สนามบินหยุดทั้งหมด รวมไปถึงการห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน ปิดห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ฯลฯ ซึ่งคำว่า ล็อกดาวน์ คือสิ่งที่พูดมาต้องมีการเกิดขึ้นทั้งหมด

ขณะที่ "พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด" ไม่ได้มีการเคอร์ฟิว การขนส่ง เดินทางต่างๆ ก็ยังสามารถทำได้ เดินทางได้ตามความจำเป็น แต่ต้องมีการตรวจอย่างเข้มข้น ต้องโหลดแอปฯ หมอชนะ เช็กชื่อผ่านแอปฯไทยชนะทุกคน ซึ่งมันอาจจะดูยุ่งยาก และไม่ได้รับสะดวก ส่วนการนั่งรับประทานอาหารที่ร้านก็ทำได้ แต่จะมีการจำกัดเวลา มีด่านเพิ่มขึ้น ยังนั่งรับประทานในร้านได้ (แต่จำกัดเวลา) มีด่านเพิ่มขึ้น เดินทางได้แต่ได้รับความสะดวกน้อยลง

ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่ใช่ล็อกดาวน์ แต่เป็นการทำให้เกิดความเข้มงวดขึ้นมา เป็นการออกแบบมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับประชาชนส่วนใหญ่ต้องไม่เดือดร้อน

ข่าวจาก คมชัดลึกออนไลน์