มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว รับสมัครนักวิชาการศึกษา (ด้านการเกษตร) วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-9ม.ค.64

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้วรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ด้านการเกษตร) คุณวุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว (ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดสระแก้ว) สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-9ม.ค.64 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.vru.ac.th/VRU-News/291220_163521.pdf

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ