ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน น้ำบาดาลเปิดจุดจ่ายน้ำริมถนนสายหลัก บริการฟรี24แห่ง





ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน น้ำบาดาลเปิดจุดจ่ายน้ำริมถนนสายหลัก บริการฟรี 24 แห่ง ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เปิดแถลงข่าวมอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ของทส. จำนวน 13 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานบริการประชาชนตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ

ทั้งนี้ 1 ในของขวัญทั้ง 13 ชิ้น คือ การให้บริการน้ำบาดาลสะอาดริมถนนสายหลัก จำนวน 24 จุด ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่ประชาชนมักจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ

 

นายศักดิ์ดา กล่าวอีกว่า ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้เตรียมความพร้อมของสถานที่และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งที่หน้าบริเวณสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 และจุดจ่ายน้ำบาดาลบริการฟรี จำนวน 24 แห่ง

สำหรับจุดจ่ายน้ำบาดาลบริการฟรีที่ตั้งอยู่ริมถนนสายหลักทั้ง 24 แห่ง มีดังนี้ 1.ตลาดชุมชนบ้านหวด ถนนพหลโยธิน จ.ลำปาง 2.เทศบาลตำบลนครชุม ถนนพหลโยธิน จ.กำแพงเพชร 3.อบต.หนองหลุม ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ จ.พิจิตร

4.สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ถนนมลิวรรณ จ.ขอนแก่น 5.โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย (บ้านหนองไฮ) ถนนมิตรภาพ จ.ขอนแก่น 6.สำนักงานอบต.นาข่า ถนนมิตรภาพ จ.อุดรธานี 7.สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง (โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง) ถนนนิตโย จ.อุดรธานี

8.สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอตระการพืชผล ถนนอุบลราชธานี-เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 9.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 10.อนุสาวรีย์มะเกลือใหม่ ถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา

11.อบต.ศิลาทิพย์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก จ.ลพบุรี 12.จุดพักรถอู่ตะเภา ถนนสายเอเชีย จ.ชัยนาท 13.สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ ถนนเฉลิมรัตน์ จ.กาญจนบุรี 14.หมวดทางหลวงดอนเจดีย์ ถนนอู่ยา-ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี


15.โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี 16.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี ถนนสุวรรณศร จ.สระบุรี 17.อบต.ศาลาลำดวน ถนนสุวรรณศร จ.สระแก้ว 18.อบต.วังหว้า ถนนสุขุมวิท จ.ระยอง

19.เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ถนนเพชรเกษม จ.ราชบุรี 20.ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ถนนเพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 21.วัดชลธาราม ถนนสายสุราษฎร์-นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 22.สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ถนนเพชรเกษม จ.กระบี่

23.ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ถนนสงขลา-นครศรีธรรมราช จ.สงขลา 24.ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี จ.ปัตตานี นอกจากนี้ยังมีบริการจุดพักรถ เครื่องดื่ม และห้องน้ำสะอาด ณ บริเวณด้านหน้าสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 ด้วย

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อไปว่า สำหรับปีงบประมาณ 2564 นี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลให้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,907 แห่ง หรือคิดเป็นบ่อน้ำบาดาลทั้งหมด 2,342 บ่อ

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดจะได้ปริมาณน้ำบาดาลรวม 52 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 14,500 ครัวเรือน และจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 136,000 ไร่

ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลเสร็จสิ้น ไปแล้ว 876 บ่อ คงเหลืออีก 1,466 บ่อ ที่กำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบาดาลใช้ได้ทันสถานการณ์ช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง

ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาภัยแล้ง สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนโครงการจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2666-7000 กด 1 หรือ 09-5949-7000 ในวันและเวลาราชการหรือแจ้งผ่านระบบขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งออนไลน์ทาง htpp://1310.dgr.go.th

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ