กรมควบคุมโรคชี้แจงกรณีค่าตรวจโควิด-19 กลุ่มแรงงานต่างด้าว

กรมควบคุมโรคแจงกรณีค่าตรวจโควิด-19 กลุ่มแรงงานต่างด้าว กรณีเข้าเกณฑ์ PUI และกลุ่มที่อยู่ในระบบการเฝ้าระวัง

วันนี้ (25ธ.ค.63) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับค่าตรวจโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว นั้น  กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า ในส่วนของงบประมาณสำหรับแรงงานต่างด้าวทุกกรณี ในผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสอบสวนโรค (PUI) และกลุ่มที่อยู่ในระบบการเฝ้าระวัง เช่น ผู้ต้องขังแรกรับ ผู้ต้องกักแรกรับ หลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น ซึ่งกรมควบคุมโรคได้มีการสนับสนุนค่าตรวจทั้งคนไทยและต่างด้าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 และจ่ายให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวทุกกรณี ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน 2563 จากงบกลางที่ได้รับมาจากรัฐบาลเป็นจำนวนเงินกว่า 80 ล้านบาท   


ส่วนในปีงบประมาณ 2564 ยังสนับสนุนการตรวจในแรงงานต่างด้าว ซึ่งงบประมาณของกรมควบคุมโรคไม่เพียงพอ จึงได้ทำการของบประมาณเป็นงบกลางจากสำนักงบประมาณซึ่งอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ และหากได้รับการอนุมัติมาก็จะมีการจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคจะดำเนินการจ่ายค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่ตรวจ โดยให้มีใบส่งตรวจจากโรงพยาบาลหรือหน่วยเก็บตัวอย่าง จากนั้นหน่วยงานที่ตรวจหรือห้องปฏิบัติการจะใช้ประกอบการเรียกเก็บมายังกรมควบคุมโรค

นพ.โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการสุ่มตรวจในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรอง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้จัดส่งไปให้พื้นที่ผ่านทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมแนวทางการเก็บตัวอย่าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ข่าวจาก TNN

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ