กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.325อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี

 

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ *ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.


  1. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 10 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร, รัฐศาสตร์
  2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 15 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา
  3. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ) 300 อัตรา รับเฉพาะเพศชาย วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขาวิชา ร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งของร่างกายน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม.

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com ภายในวันที่ 28ธ.ค.63-19ม.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ