สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6 เชียงใหม่ รับสมัครบรรจุเป็นนักวิชาการเงินฯ ป.ตรี 1-7ธ.ค.63

 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชี ทางการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นทีความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ไม่น้อยกว่า 90 วัน คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน


สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 164 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2563 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ