ศธ.ออกประกาศให้ บุคคลากรทำงานที่บ้าน25พ.ย.นี้

กรณีการนัดชุมนุมของกลุ่มม็อบราษฎร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริเวณใกล้เคียง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครนั้น ล่าสุดทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในกระทรวงปฏิบัติงานในที่พัก บ้าน

ประเด็นการระดมพลของกลุ่มม็อบราษฎร ที่มีกำหนดเคลื่อนไหวในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริเวณใกล้เคียง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นั้นทำให้กระทบไปยังหลายส่วนเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย ล่าสุดมีข้อมูลเผยว่าทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในกระทรวงปฏิบัติงานในที่พัก บ้าน โดยมีเนื้อหาว่า

“ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยปรากฏข้อมูลว่ามีสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มราษฎร บริเวณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งได้รับการประสานงานจากหน่วยรักษาความปลอดภัยของทหารและตำรวจ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุมในวันดังกล่าว


ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง กระทรวงศึกษาธิการจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติราชการอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติงานในที่พัก บ้าน เวิร์คฟอร์มโฮม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เว้นแต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนโดยตรงให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นมอบหมายให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาปฏิบัติงานที่กระทรวงศึกษาธิการไม่เกิน 25% “

ข่าวจาก nationtv

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ