ม.ขอนแก่น รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ป.ตรี บัดนี้-15ธ.ค.63

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางสาธารณสุขศาสตร์ (จะต้องสําเร็จ
การศึกษาก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2563) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ilp.kku.ac.th/ บัดนี้-15ธ.ค.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ