วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ.รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-9ธ.ค.63

 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้จากสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือโทร.      0-2986-9213 ต่อ 4427 หรือ www.sgs.tu.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://sgs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-2563.pdf

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ