คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์ภาษาฝรั่งเศส บัดนี้-30พ.ย.63

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก (หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว) ทางด้านภาษาฝรั่งเศส วรรณคดีฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ การแปล ฝรั่งเศสศึกษา จากสถาบันในประเทศและต่างประเทศ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือโทร. 0-2696-5207 หรือ https://arts.tu.ac.th/news

รายละเอียดเพิ่มิติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://drive.google.com/file/d/1KH1N_p3Kfdw5iO4okUuE9g2TYyf_UmYi/view

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ